Miejsca w sieci o podobnej tematyce warte odwiedzenia.


Alkoholizm


ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI W KIELCACH

ANONYMOUS ALCOHOLICS - Anonimowi Alkoholicy - oficjalna strona.

ANONIMOWI ALKOHOLICY WITAJĄ - ruch AA w Polsce

AKMED - CENTRUM KONSULTACYJNE - Instytut Profilaktyki, Terapii i Rehabilitacji - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

PROBLEMY ALKOHOLIZMU - miesięcznik wydawany przez Polską Ligę Trzeźwość

PARPA - Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

TERAPIA UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA - pismo pracowników lecznictwa odwykowego


Narkotyki


KRAJOWE BIURO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NARKOTYKI: ZAŻYWASZ - PRZEGRYWASZ - Serwis poświęcony ogólnopolskiej akcji antynarkotykowej.


Psychiatria

SERWIS INFORMACYJNY PSYCHIATRIA ONLINE - Serwis poświęcony psychiatrii.

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII