ANONIMOWI ALKOHOLICY

Wspólnota Anonimowych Alkoholików jest jedną z najbardziej znanych grup samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu. Za datę powstania Wspólnoty przyjęto dzień 10 czerwca 1935 roku, a założyło ją dwóch skrajnie wyczerpanych alkoholików - makler giełdowy Bill Wilson oraz chirurg dr Bob Smith.

W roku 1938 opracowano tekst Dwunastu Kroków, tj. propozycję kolejności posunięć na drodze do trzeźwości, a w roku 1946 sformułowano i opublikowano pierwszą wersję Dwunastu Tradycji.

W roku 1955 zatwierdzono godło AA, którym jest koło z wpisanym weń trójkątem. Koło oznacza ogólnoświatową Wspólnotę AA, a poszczególne boki trójkąta symbolizują wyzdrowienie, jedność i służbę. Proponowany przez Wspólnotę AA program zdrowienia zawarty jest w 12-tu Krokach, a zachowaniu jedności Wspólnoty służy 12 Tradycji.
Podstawowe informacje na temat Wspólnoty zawiera PREAMBUŁA:

 „Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i innym pomagać w zdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią, organizacją lub instytucją; nie angażuje się w żadne publiczne polemiki; nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Naszym najważniejszym celem jest pozostawać trzeźwymi i pomagać innym alkoholikom w osiągnięciu trzeźwości”.