NIKOTYNIZM

Palenie tytoniu jest nałogiem wywołanym przez dwa podstawowe, wzajemnie oddziałujące na siebie uzależnienia: farmakologiczne uzależnienie od nikotyny (związane z koniecznością utrzymania odpowiednich jej stężeń  w surowicy krwi) oraz uzależnienie behawioralne (złożone, zależące od czynników psychologicznych, środowiskowych, kulturowych i społecznych). 
Zespół uzależnienia jest zaburzeniem zdrowotnym i charakteryzują go specyficzne objawy, które zostały opisane w Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10, gdzie wyodrębniono kategorię F-17: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu.

Zespól uzależnienia charakteryzuje się następującymi objawami:

  1. silna potrzeba przyjmowania nikotyny
  2. trudność w kontrolowaniu tego zachowania
  3. uporczywe używanie tytoniu wbrew szkodliwym następstwom
  4. przedkładanie przyjmowania nikotyny ponad inne zajęcia i zobowiązania
  5. zwiększona tolerancja
  6. Występowanie objawów zespołu abstynencyjnego (głód tytoniowy, złe samopoczucie, lęk, nastrój dysforyczny, drażliwość i niepokój, bezsenność, wzmożony apetyt, zwiększony kaszel, owrzodzenia jamy ustnej, trudności koncentracji)W celu autodiagnozy najlepiej posłużyć się testem Fagerstroma:

pytanie

odpowiedź

punkty

1. Jak szybko, po przebudzeniu zapala Pan/i pierwszego papierosa?

w ciągu 30 min

1

po 30 min.

0

2. Czy sprawia Pani/Panu trudność powstrzymanie się od palenia w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz palenia?

tak

1

nie

0

3. Z którego papierosa byłoby Pani/Panu najtrudniej zrezygnować?

z pierwszego

1

z każdego

0

4. Ile papierosów dziennie Pani/Pan wypala?

mniej niż 15

0

15 – 25

1

powyżej 25

2

5. Czy częściej pali Pani/Pan papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu, czy w pozostałej części dnia?

tak

1

nie

0

6. Czy pali Pani/Pan podczas choroby, która zmusza Panią/Pana do pozostawania w łóżku przez większą część dnia?

tak

1

nie

0

7. Jak jest zawartość nikotyny w papierosach, które Pani/Pan pali?

mniej niż 0,9 mg

0

1,0 – 1,2 mg

1

ponad 1,3 mg

2

8. Czy zaciąga się Pani/Pan dymem tytoniowym?

nigdy

0

czasami

1

zawsze

2

Komentarz:
Maksymalna liczba punktów wynosi 11.

  • Uzyskanie 0-4 pkt. wskazuje na brak cech farmakologicznego (biologicznego) uzależnienia od nikotyny lub na bardzo “niski” poziom uzależnienia. Palenie jest raczej nawykiem, którego dana osoba nie chce lub nie potrafi się pozbyć.
  • Uzyskanie 5-8 pkt. wskazuje na obecność cech uzależnienia od nikotyny. Takiej osobie trudno jest obejść się bez papierosa, szczególnie w sytuacjach stresowych lub za przykładem (pod presją, za namową) otoczenia.
  • Uzyskanie 9-11 pkt. wskazuje jednoznacznie na obecność objawów farmakologicznego (biologicznego) uzależnienia od nikotyny, a część schorzeń i odczuwanych dolegliwości ma niewątpliwy związek z paleniem.

Test Motywacji Do Zaprzestania Palenia

Kiedy już podejmiemy decyzję o zaprzestaniu palenia, warto zbadać, jak wygląda nasza motywacja do zaprzestania. Pomocą może nam służyć Test Motywacji Do Zaprzestania Palenia, opracowany przez dr Ninę Schneider z Uniwersytetu w Los Angeles:

1. Czy chce Pan/i zaprzestać palenia?

tak

nie

2. Czy Pan/i decyduje się na to dla siebie (zaznaczyć „tak”)

tak

nie

3. Czy dla kogoś innego np. dla rodziny (zaznaczyć „nie”)

tak

nie

4. Czy podejmował/a Pan/i już kiedyś próby zaprzestania palenia?

tak

nie

5. Czy Pan/i wie w jakich sytuacjach najczęściej sięga po papierosa?

tak

nie

6. Czy  Pan/i wie dlaczego sięga po papierosa?

tak

nie

7. Czy podczas „rzucania” palenia może Pan/i liczyć na czyjąś pomoc?

tak

nie

8. Czy członkowie Pani/Pana rodziny są osobami niepalącymi?

tak

nie

9. Czy w miejscu Pani/Pana pracy nie pali się tytoniu?

tak

nie

10. Czy jest Pan/i zadowolony/a ze swojej pracy i trybu życia?

tak

nie

11. Czy wie Pan/i, gdzie znaleźć pomoc gdyby pojawiły się problemy
z wytrwaniem w abstynencji nikotynowej?

tak

nie

12. Czy ma Pan/i świadomość jakie pokusy i trudności mogą pojawić się w okresie abstynencji nikotynowej?

tak

nie

13. Czy wie Pan/i jak sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych?

tak

nieIm więcej odpowiedzi tak, tym większa gotowość do zaprzestania palenia.