KLUB PACJENTA CZP

W dniu 15 czerwca 2023 obchodziliśmy drugą rocznicę działalności Klubu Pacjenta „Otwarte Drzwi”. Z tej okazji chcielibyśmy przypomnieć najciekawsze wydarzenia.

W tym czasie gościliśmy wiele ważnych osób z którymi współpracujemy do dziś. Uczestniczyliśmy w wydarzeniach kulturalnych w mieście Kielce. Wraz z pacjentami braliśmy udział w warsztatach, organizowanych przez muzea, galerie, oraz kieleckie uczelnie.

Klub Pacjenta „Otwarte Drzwi” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego.

Oferta placówki skierowana jest do dorosłych osób i ich rodzin. Celem Klubu jest zapobieganie nawrotom zaburzeń psychicznych, zmniejszenie objawów chorobowych, przełamanie izolacji społecznej oraz przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do powrotu i prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym.

Ponadto działalność Klubu Pacjenta opiera się na wielu płaszczyznach m.in. aktywizacji społecznej i zawodowej, organizacji czasu wolnego, edukacji w zakresie psychiatrii i form radzenia sobie w kryzysie.