Dofinansowanie szkoleń dla specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień ze Środków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2020 roku istnieje możliwość dofinansowania przez PARPA za pośrednictwem WOTUW, udziału pracowników placówek leczenia uzależnień od alkoholu w szkoleniach będących Pierwszym etapem ,,Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień  oraz instruktora terapii uzależnień".

Osoby które chcą podjąć szkolenie w tym zakresie powinny pobrać zamieszczony na stronie PARPA wniosek zgłoszeniowy, a następnie, po wypełnieniu go, przesłać poczta tradycyjną lub dostarczyć osobiście do kierownika WOTUW, na adres:

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
ul. Kusocińskiego 59
25-450 Kielce

Więcej informacji dotyczących dofinansowania oraz wniosek do pobrania znajdują się na stronie PARPA:

https://www.parpa.pl/index.php/aktualnosci/1278-dofinansowanie-szkolen-w-2020-r