Przemoc domowa to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Zamierzone – osoba, która przemoc stosuje robi to świadomie, celowo. Działanie to ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

Wykorzystujące przewagę sił – jedna ze stron jest silniejsza (na przykład fizycznie) i tą przewagę wykorzystuje.

Narusza prawa i dobra osobiste – sprawca narusza podstawowe prawa drugiego człowieka (np. prawo do osobistej nietykalności)

Powoduje cierpienie i ból – działanie sprawcy sprawia ból, często narażone jest zdrowie i życie osoby doznającej przemocy.

 

 

 

Przemoc psychiczna

Wyśmiewanie poglądów, religii, przekonań, pochodzenia, rodziny; narzucanie własnych poglądów; karanie poprzez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku; stała krytyka; wmawianie choroby psychicznej; poniżanie; domaganie się posłuszeństwa; ograniczanie snu i pożywienia; zawstydzanie; stosowanie gróźb.

 

 

 

Przemoc fizyczna

Popychanie; odpychanie; obezwładnianie; przetrzymywanie; policzkowanie; szczypanie; opluwanie; kopanie; duszenie; bicie otwartą ręką i pięściami; pasem, kablem, przedmiotami; parzenie; użycie broni; porzucenie w niebezpiecznej okolicy; nieudzielanie koniecznej pomocy.

 

 

Przemoc seksualna

Wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, sadystyczne formy współżycia, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety.

 

Przemoc ekonomiczna

Odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, „karanie” pozbawieniem pieniędzy.

Przemoc domowa jest przestępstwem. Zgodnie z art. 207 Kodeksu Karnego sprawca, który znęca się nad osobą najbliższą podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Czy doznajesz przemocy w rodzinie?

      Czy zdarza się, ze ktoś bliski:

  • popycha cię, policzkuje, uderza, szarpie?
  • Traktuje cię w sposób, który cię rani?
  • Obrzuca cię obelgami, wyzwiskami?
  • Zmusza cię do robienia rzeczy, które są poniżające?
  • Nie pozwala ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną?
  • Grozi, ze cię zabije lub zrobi ci krzywdę?
  • Zabiera ci pieniądze, każe ci o nie prosić?
  • Niszczy twoją własność?

Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedziałaś/eś twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. Spróbuj porozmawiać z kimś zaufanym o tym co się dzieje w twoim związku. W sytuacji kiedy doznajesz przemocy, dla poprawy swojego funkcjonowania możesz skorzystać z pomocy terapeutycznej oferowanej przez naszą poradnię.