INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO:

Nazwa jednostki organizacyjnej:
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Jednostka wykonuje działalność  związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące , polegające na   uruchamianiu  i stosowaniu urządzeń wytwarzających  promieniowanie jonizujące. Dzialalność prowadzona jest na podstawie decyzji Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Jednostka prowadzi kontrolę  narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia norm dawek dla pracowników.


Uwaga:  na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek  stwierdza się , że działalność  w minionych 12  miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie  ludzi i środowisko. 
Pracownia  Diagnostyki Obrazowej  nie uwalnia do  środowiska substancji promieniotwórczych.
W strukturę Pracowni Diagnostyki Obrazowej (DOR) wchodzą: pracownia tomografii komputerowej, pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej oraz pracownia USG.

Morawica dn. 02.06.2023r.