Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii
w Morawicy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
NIP 657-21-87-534  REGON 000290110
Tel: (41)36 41 399, Fax: (41)36 41 299
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 
KRS Nr 0000009702

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Numer rachunku bankowego - BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO:

82 1130 1192 0027 6001 2620 0006

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica


Pieniądze dla pacjentów można przesyłać na rachunek:
Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy

29 8493 0004 0070 0200 0130 0001

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko pacjenta, nazwę oddziału)


SIEDZIBA DYREKCJI:

ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica

LOKALIZACJE:

ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
  ul. Kusocińskiego 59, 25-450 Kielce
  ul. Piekoszowska 54, 25-625 Kielce ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA:

Adres Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na Platformie ePUAP:

/zoz2600046/SkrytkaESP


 Centrala: 41 36 41 399, Fax: 41 36 41 299Numery wewnętrzne: Morawica, ul. Spacerowa 5

Telefon: 41 36 41 +

Nazwa

Nr telefonu

Sekretariat Dyrekcji

346

Kancelaria

349

Archiwum Zakładowe

293

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

350

Dyrektor ds. Lecznictwa

206

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

350

Izba Przyjęć

302

Oddziały Psychiatryczne:

Oddział Psychiatrii Sądowej o podst. zab.

311, 312, 313

Oddział Psychiatryczny A2

321, 322, 323

Oddział Psychiatryczny B

331, 332, 333

I Klinika Psychiatrii

362, 353, 363, 285

Oddział Psychogeriatryczny

242, 243

Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu:

Oddział XII

233, 232

Oddział XIII

393, 392

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych(Detoksykacyjny)

262, 263

Przychodnia Specjalistyczna - rejestracja
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Gabinety Konsultantów
Pracownia EEG
Pracownia EKG

306

Pracownicy Socjalni

337

Specjaliści ds. Epidemiologii

338

Dział Kadr i Szkoleń

358

Dział Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu 

317, 287

Apteka Szpitalna

326, 327

Pracownia Diagnostyki Obrazowej
Pracownia USG
Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

309

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

319

Dział Terapii Zajęciowej

336

Pracownia Poligrafii

218

Klub Pacjenta, Świetlica

246

Blok Żywienia

387

Kuchnia - Dietetyk

388

Magazyn Żywnościowy

227

Główny Księgowy

366

Księgowość Finansowa

368

Księgowość Materiałowa

369

Księgowość - Sekcja Płac

370

Księgowość - Inwentaryzacja

376

Kasa Główna

377

Kasa Depozytowa

377

Dział Prawny

356

Służba BHP

359

Inspektor P/Poż.

359

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

360

Kapelan

+41 3114220

Dział Informatyki i Przetwarzania Danych

389

Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Administracyjno-Gospodarczy - Kierownik

277

Sekcja Zamówień Publicznych

378

Sekcja Zaopatrzenia

240, 226

Sekcja Marketingu

286

Dział Techniczny

207, 216

Warsztaty Techniczne (elektrycy, hydraulicy, warsztat stolarski)

208, 209, 210

Kotłownia

217

Dział Administracyjno-Gospodarczy

238

Magazyn:
gospodarczy, papierniczy, odzieżowy, techniczny, BHP,

228

Spedycja

386

Rzecznik Praw Pacjenta

296

Koordynator ds. kontroli zarządczej

348

Pełnomocnik ds. analiz zgodności

349Telefony: Kielce, ul. Kusocińskiego 59
 

Nazwa

Nr telefonu

Izba Przyjęć
(w razie problemu z kontaktem, prosimy o telefonowanie na Portiernię)

41 36 69 744

506-275-819

Portiernia

41 36 69 700

Dyż. piel. Oddział Psychiatryczny dla Dzieci

41 36 69 703

Piel. Koordynująca Oddziału Psychiatrycznego OP 41 36 69 709
Sekretariat Oddziału Psychiatrycznego OP 41 36 69 712
Lekarz Dyżurny Izby Przyjęć 41 36 69 746
Rejestracja Przychodni Psychiatrycznej dla Dorosłych 41 36 69 755
Rejestracja Przychodni Psychiatrycznej dla Dzieci 41 36 69 765
Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 41 36 69 767
Kierownik Oddziału Psychiatrycznego OP 41 36 69 741
Kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Ogólnego 41 36 69 772
Kierownik Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci 41 36 69 714
Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego "Centrum" 41 36 69 778
CZP Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny 41 36 69 756
Poradnia Leczenia Uzależnień (WOTUiW Kielce)

41 36 69 723

41 345 73 46

 

Telefony: Kielce, ul. Piekoszowska 54 

CZP - Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny    rejestracja 41 252 41 38
CZP - Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny    gabinet lekarski 41 252 41 44
CZP-  Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny    gabinet psychologiczny 41 252 41 53