UMOWY z NFZ

.

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEZNIEŃ:

13-PSY04-17-00204-053

Świadczenia Psychiatryczne dla Dzieci

Świadczenia Psychogeriatryczne

Świadczenia Terapii Uzależnienia od Alkoholu

.

Leczenie Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

13-PSY04-18-00204-054

.

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH:

Świadczenia w Psychiatrii Sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia

13-PSY04-18-00204-011

.

Świadczenia Psychiatryczne Ambulatoryjne dla Dorosłych

Świadczenia Leczenie Uzależnień

Świadczenia Psychiatryczne Ambulatoryjne dla Dzieci

Świadczenia w Izbie Przyjęć Szpitala (Ryczałt Dobowy)


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA:

13-AOS02/1-11-00204-068

Świadczenia w zakresie neurologii

.

LECZENIE SZPITALNE:

13-SZP03/5-23-00204-065

Program lekowy -leczenie chorych na depresje lekooporną

.

PROGRAM PILOTAŻOWY "DOBRY POSIŁEK W SZPITALU": 

13-PPZ-1819-23-00204-004

świadczenie zdrowotne - dobry posiłek w szpitalu

.

PROGRAM PILOTAŻOWY W CENTRACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO:

13-PPZ18/4-20-00204-002

Świadczenia Opieki Zdrowotnej W Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

Świadczenia Psychiatryczne dla Dorosłych w CZP

Świadczenia Dzienne Psychiatryczne dla Dorosłych w CZP

Świadczenia Psychiatryczne Ambulatoryjne dla Dorosłych W CZP

Leczenie Środowiskowe (Domowe) w CZP

.

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK):

13-AOS02/3-23-00204-032