Beata Matulińska
Dyrektor ŚCP

 

Ewa Piecewicz
Z-ca dyrektora
ds. Lecznictwa

Bogusława Cwalina-
Rzadkowska
Z-ca dyrektora
ds. Pielęgniarstwa