Piotr Kiełbowski
Dyrektor
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w MorawicyEwa Piecewicz
Z-ca Dyrektora
ds. LecznictwaBogusława Cwalina-
Rzadkowska
Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa


Grzegorz Kaleta
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych