LEKI

Lekiem nazywamy każdą substancję chemiczną, która wywiera wpływ na funkcjonowanie żywego organizmu i jest stosowana do zapobiegania chorobom albo ich leczenia. Istnieje szereg rodzajów leków, jednak uzależnić się można najczęściej od:

 • Leków przeciwbólowych
 • Leków nasennych
 • Leków uspokajających
 • Leków euforyzujących
 • Leków dopingujących

Uzależnienie od leków jest to stan wywołany dłuższym stosowaniem leku o charakterze uzależniającym. Najczęściej i najszybciej wytwarza się zależność psychiczna, później zaś dopiero fizyczna. Uzależnienie od leków charakteryzuje się:

 1. Nieodpartą potrzebą („przymusem”) jego zażywania
 2. Zabezpieczeniem jego zapasów
 3. Obecnością objawów abstynencyjnych pojawiających się po nagłym zmniejszeniu dawki lub przerwaniu stosowania leku
 4. Negatywnymi konsekwencjami, jakie wiążą się z przyjmowaniem innych substancji psychoaktywnych

Do autodiagnozy może posłużyć nam zmodyfikowany test CAGE:

 1. Czy zdarzały się w Twoim życiu takie okresy, kiedy odczuwałaś/eś konieczność  ograniczenia ilości przyjmowanych leków (nasennych, uspokajających lub przeciwbólowych)?
 2. Czy zdarzało się, że różne osoby z Twojego otoczenia denerwowały Cię uwagami na temat zbyt długiego czasu lub nadmiernej ilości przyjmowanych przez Ciebie leków (nasennych, uspokajających lub przeciwbólowych)?
 3. Czy zdarzało się, że odczuwałeś wyrzuty sumienia lub wstyd z powodu przyjmowania przez długi czas leków (nasennych, uspokajających lub przeciwbólowych)?
 4. Czy zdarzało Ci się, że rano po przebudzeniu pierwszą rzeczą było przyjęcie leku dla uspokojenia lub „postawienia się na nogi”?

 
Udzielenie co najmniej dwóch twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania wskazuje na znaczne prawdopodobieństwo istnienia uzależnienia od leków. Przydałaby się konsultacja specjalistyczna.