Izba Przyjęć w Morawicy tel. 41 36 41 302

Izba Przyjęć w Kielcach tel.  41 36 69 744 ,  506 275 819


Pacjent zgłaszający się do Izby Przyjęć ŚCP powinien posiadać:

 

  • dowód osobisty
  • skierowanie do Szpitala
  • posiadaną dokumentację medyczną, piżamę, trepki, przybory toaletowe

    (Pacjent ma możliwość pozostawiania swoich ubrań
    i wartościowych rzeczy w depozycie szpitala.)
Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ)

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(DzU z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm), która daje pacjentom i świadczeniodawcom prawo elektronicznego potwierdzenia uprawnień
do świadczeń zdrowotnych.

Po 1 stycznia 2013 r. wystarczy, że pacjent poda w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzi swoją tożsamość jednym
z wymienionych dokumentów:
dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku  dzieci objętych  obowiązkiem  szkolnym,
do  ukończenia 18 roku  życia - aktualną legitymacja szkolną.

Zapraszamy Pacjentów do zapoznania się z informacjami publikowanymi na ten temat przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

Ulotka informacyjna "Przychodzi pacjent do lekarza"

Ulotka informacyjna "Mamo, Tato! Zgłoś mnie!"

Ulotka informacyjna eWUŚ - "Studencie! Nie oblej egzaminu z eWUŚ!"