Miło nam powiadomić, że od dnia 01.11.2020 roku, w Kielcach na ulicy Kusocińskiego 59, uruchomiliśmy Centrum Zdrowia Psychicznego Kielce. Jest to zespół jednostek służby zdrowia oferujący pomoc w dziedzinie psychiatrii dorosłym mieszkańcom miasta Kielce,

Centrum Zdrowia Psychicznego Kielce to nowatorski system kompleksowej opieki psychiatrycznej, scalający różne formy leczenia i obejmujący całodobowy oddział psychiatryczny, oddział dzienny psychiatryczny, poradnię zdrowia psychicznego, zespół leczenia środowiskowego.

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego Kielce uruchomione zostały dwa Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne – nowa forma wsparcia dla osób potrzebujących szybkiej informacji, pomocy, interwencji w szeroko pojętych kwestiach dotyczących zdrowia psychicznego.

Punkty czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 18.00, w dwóch lokalizacjach:

1. Kielce ul. Kusocińskiego 59 telefon 41-366 97 56

2. Kielce  ul. Piekoszowska 54 telefony:

41-252 41 38 -  PZK
41-252 41 44 - gabinet psychiatryczny
41-252 41 53 - gabinet psychologiczny

Oferujemy najszybszy dostęp do lekarza psychiatry, psychologa – w przypadkach nagłych nawet natychmiast. Nasz personel w profesjonalny sposób przygotuje i zorganizuje spersonalizowaną ofertę pomocy w przypadkach kryzysu psychicznego, skierowaną zarówno dla pacjenta jak i osób z jego otoczenia.

Po raz pierwszy w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego pacjent będzie miał zapewnioną synchronizację opieki, z płynnym przejściem pomiędzy oddziałem psychiatrycznym, a leczeniem ambulatoryjnym.

Rozpoczęcie leczenia w Centrum Zdrowia Psychicznego Kielce nie wymaga skierowania.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO KIELCE REALIZOWANEGO PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY