Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, przy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy informuje o projekcie:

Poniżej zamieszczamy szczegóły:

Pobierz ulotkę informacyjną

Pobierz informacje dla Poradni i Ośrodków Leczenia Uzależnień